Trzy dziki w otwartych workach przy drodze około 1 kilometra za wsią Kropiwki