Utwardzenie dna wąwozu lessowego w Świdnie. 560 m odcinek drogi gminnej utwardzony został płytami żelbetowymi na podbudowie betonowej. Koszt inwestycji 169 tys. zł. Fot. UG Chodel