DARMOWE SZKOLENIE Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych

Dodane o 10:37, 2018-01-10

bez ceny

  • img
Szczegóły ogłoszenia

STUDENCIE ZAOCZNY!
Projekt „Młodzi na start!”
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny prowadzi nabór na darmowe szkolenie
Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi – certyfikat UDT

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające następujące warunki:
 nie pracują (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo),
 nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (mogą to być osoby uczące się zaocznie lub weekendowo),
 nie szkolą się,
 w wieku 18-29 lat,

Projekt obejmuje:
1. Szkolenie trwające 24 godz., stypendium szkoleniowe 204,96zł brutto na osobę.
2. Poczęstunek i obiad w dniu szkolenia.
3. Zwrot kosztów dojazdu
4. Staż zawodowy, trwający 3 miesiące, płatny 2235zł brutto na miesiąc.

http://www.fundacja.lublin.pl/projekt-mlodzi-na-start/
tel. 25 797 20 75