Nie będzie BOZPN-u?

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął uchwałą Regulamin Ochrony Danych dla PZPN. Regulamin upoważnia wyłącznie członków PZPN, w tym Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do przetwarzania danych osobowych, także związanych z rozgrywkami piłkarskimi.
Mając na uwadze m.in. postanowienia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Zarząd PZPN postanowił, że od 1 lipca 2019 roku wszystkie rozgrywki piłki nożnej odbywające się na terenie działania Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez związki – jako organizacje członkowskie PZPN – lub działając z ich upoważnienia jednostki organizacyjne danego WZPN, nie posiadające osobowości prawnej. Nowe przepisy przyniosą m.in. niższe opłaty dla klubów i uproszczenie procedur rejestracyjnych zawodników.

 

Co to oznacza? Od 1 lipca rozgrywkami na naszym terenie ma zarządzać Lubelski Związek Piłki Nożnej. Wielce prawdopodobne, że Bialskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej nie będzie organem wydającym decyzję czy rozporządzenia. Być może zarząd z Witoldem Wójtowiczem na czele nie będą mieli prawa głosu. Do sprawy będziemy wracać.