Ceny biletów i karnetów na PodlasieCENY BILETÓW I KARNETÓW
Bilet normalny – 10 zł
Bilet ulgowy – 5 zł

Karnet normalny - 50 zł
Karnet ulgowy - 25 zł
Karnet VIP – 120 zł

Karnety dostępne są od 12 sierpnia w biurze Podlasia w godz. 8:00 - 14:00