Tygodnik Lokalny Wspólnota.

Kandydaci do tytułu Człowiek Roku Ziemi Bialskiej 2016

Wybieramy Człowieka Roku 2016. Dziewięć redakcji tygodników należących do Wydawnictwa Wspólnota wyłoniło listy kandydatów do tytułu Człowiek Roku 2016. O tym, w czyje ręce trafią statuetki, zdecydują w glosowaniu nasi Czytelnicy.  [AKTUALIZACJA]

Finał plebiscytu Człowiek Roku

Dziękujemy za wszystkie oddane w plebiscycie głosy. Jesteśmy w trakcie liczenia kuponów, jakie w ciągu ostatnich dni trafiły do naszej redakcji. Ostateczne wyniki opublikujemy w najbliższym wydaniu Wspólnoty.Tytuł Człowieka Roku przyznany zostanie oddzielnie w każdej z naszych redakcji.

Głosowanie rusza 3 stycznia i potrwa do północy 21 lutego. O zwycięstwie zdecyduje liczba oddanych na kandydata głosów.

Głosować można na dwa sposoby:

  • kupon: wycięty i wypełniony kupon dostarczyć należy do redakcji (adres w stopce redakcyjnej)
  • SMS: wysyłając SMS na numer 72051 o treści wskazanej przy nazwisku kandydata, koszt SMS 2,46 zł (z VAT)

Regulamin dostępny na 24wspolnota.pl

Kandydaci do tytułu Człowiek Roku Ziemi Bialskiej

Monika Owczaruk, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej SMS o treści: wsp.biala.7 Zgłaszający: Wojciech Sosnowski, przewodniczący klubu radnych PO w Białej Podlaskiej Monika Owczoruk jest prezesem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Perspektywa", które prowadzi na terenie Białej Podlaskiej dwie świetlice wsparcia dziennego przy ul. Sidorskiej i Orzechowej 


Grzegorz Bierecki, Senator RP SMS treści: wsp.biala.1 Zgłaszający: prezydent Dariusz Stefaniuk Grzegorz Bierecki to twórca i założyciel Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce, założyciel fundacji "Kocham Podlasie". Wspierał utworzenie podstrefy ekonomicznej oraz uruchomienie programu Mieszkanie+ w Białej Podlaskiej


Piotr Karwowski, dyrygent SMS o treści: wsp.biala.3 Zgłaszający: Magdalena Kruk-Bandarzewska Założyciel i dyrygent Młodzieżowego Chóru Parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej Schola Cantorum Misericordis Christi, które w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Od wielu lat przyczynia się do wychowania w duchu muzyki sakralnej, jak również patriotycznej, setki młodych bialczan. Rozpowszechnia nasze miasto i cały region jako ośrodek kultury i muzyki


Kazimierz Kusznierow SMS o treści: wsp.biala.5 Zgłaszający: Jerzy Czyżewski, wójt gminy Łomazy Twórca i kierownik zespołu obrzędowego Czeladońka, zaangażowany w działalność kulturalną, promotor kultury ludowej południowego Podlasia. Laureat wielu wyróżnień i odznaczeń, w 2016 roku otrzymał tytuł Zasłużony dla Kultury Polskiej, Ambasador Wschodu oraz Medal Pamiątkowy za Zasługi dla Województwa Lubelskiego


Marek Sulima, radny powiatowy SMS o treści: wsp.biala.10 Zgłaszający: Mariusz Filipiuk, starosta bialski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Rady Powiatu Bialskiego, zaangażowany w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Jeden z najbardziej aktywnych radnych powiatu bialskiego, reprezentuje powiat m.in. podczas wyjazdów do Brześcia 


Mieczysław Romaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Terespol SMS o treści: wsp.biala.8 Zgłaszający: Krzysztof Iwaniuk Wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły. Od początku istnienia samorządu terytorialnego jest związany z działalnością publiczną. W 1992 roku został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Terespol, funkcję tę pełni nieprzerwanie do dziś. Pod jego przewodnictwem i we współpracy z Wójtem Gminy Terespol, w obliczu odpowiedzialności za jakość życia mieszkańców stworzono warunki do wszechstronnego rozwoju gminy Terespol 


Dariusz Oleński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej SMS o treści: wsp.biala.6 Zgłaszający: Piotra Dragan, wójt gminy Wisznice Utrzymuje bialski szpital na wysokim poziomie w rankingach ogólnopolskich. Dzięki niemu placówka może pochwalić się dobrą sytuacją finansową. W ostatnich latach WSzS wzbogacił się o wiele nowych obiektów, ostatnią dużą inwestycją jest budowa placówki opieki hospicyjnej i długoterminowej "Domowy szpital"


Dariusz Stefaniuk, prezydent miasta Biała Podlaska SMS o treści: wsp.biala.9 Zgłaszający: zespół redakcyjny "Wspólnoty Bialskiej" Jego sukcesem jest realizacja programu Mieszkanie+ i uzyskanie pozytywnej decyzji rządu o stworzeniu w Białej Podlaskiej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także przygotowanie wielu projektów o dotacje unijne


 

Jacek Daniluk, burmistrz miasta Terespol SMS o treści: wsp.biala.2 Zgłaszający: zespół redakcyjny "Wspólnoty Bialskiej" Pozyskuje dotacje z funduszy unijnych. Terespol zajmuje rokrocznie w swojej kategorii wysoką lokatę w rankingach ogólnopolskich dotyczących nakładów inwestycyjnych. Dobrze układa współpracę z Brześciem


Kamil Kocoł SMS o treści: wsp.biala.4 Ważna postać trzecioligowego beniaminka - Podlasia. Trener zaczyna ustalanie składu drugiej linii właśnie od niego. Jego nazwisko jest najczęściej skandowane przez kibiców - ulubieniec publiczności