Konferencję naukową pt. "Hodowla bydła - wyzwania i perspektywy". Fot. ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

Konferencję naukową pt. "Hodowla bydła - wyzwania i perspektywy" (zdjęcia)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej zorganizował konferencję naukową pt. "Hodowla bydła – wyzwania i perspektywy", która odbyła się 12 kwietnia 2018 r. W konferencji uczestniczyli współpracujący ze szkołą właściciele specjalistycznych gospodarstw rolnych, zainteresowani rolnicy, rodzice uczniów, uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia pracowników naukowych z uczelni wyższych oraz instytutów badawczych współpracujących ze szkołą: Pani dr inż. Joanna Romaniuk omówiła stan i perspektywy rozwoju hodowli bydła mięsnego w Polsce. Pan dr hab. profesor nadzwyczajny Bogusław Olkowski przedstawił najważniejsze aspekty żywienia bydła. Pani dr inż. Grażyna Różycka podzieliła się z uczestnikami wiedzą na temat ekonomicznych aspektów hodowli bydła mięsnego i mlecznego. Pan dr inż. Dariusz Krzywiec zaprezentował wykład na temat znaczenia kondycji użytków zielonych dla opłacalności chowu bydła. Pani dr hab. profesor nadzwyczajna Grażyna Niedziałek omówiła innowacyjne rozwiązania techniczno – budowlane w produkcji zwierzęcej na przykładzie chowu bydła. Pan Paweł Stefaniuk przedstawił wykład dotyczący wniosków o dopłaty składanych przez Internet. Pan Kszysztof Laszuk zaprezentował trendy w rozwoju maszyn do produkcji bydła.

Gościli u nas wystawcy:

  • P.U.H. Agrotechnika Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk,
  • Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „ROLTEX" Sp. z o.o.,
  • P.P.H.U. „BOFERM" Marcin Bojdo,
  • Firma Master – Płodowscy i wspólnicy sp.j.,
  • Wydawnictwo „APRA" Sp. z o.o. Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu,
  • Firma De Heus Sp. z o.o. – Producent pasz.

Galeria zdjęć: