30-letni Wojciech Bieliński sfotografował polskie kościoły na Kresach Wschodnich.

Dworzec galerią sztuki

Galeria Biała Lokomotywa regularnie, według swego rozkładu jazdy, prezentuje kolejne wystawy w holu dworca PKP w Białej Podlaskiej.Do końca kwietnia prezentuje tam ekspozycję fotograficzną Wojciecha Bielińskiego z Siedlec pt. "Ocalić od zapomnienia". W miniony wtorek w wernisażu wystawy uczestniczył autor. Bieliński (z wykształcenia inżynier informatyki) wspominał jak przed dwoma laty uczestniczył w projekcie "Aktywne lato dla Ukrainy". Podczas wyprawy na południowo-zachodnią Ukrainę, czyli dawną Małopolskę Wschodnią, sfotografował w sumie 60 obiektów sakralnych.

Były wśród nich opuszczone już świątynie i kaplice, a także te, które nadal są wykorzystywane przez polskich katolików, prawosławnych albo grekokatolików

- wspomina.

Wystawę, która może zainteresować nie tylko pasażerów oczekujących na pociąg, organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, reprezentowany przez kuratora Cezarego Nowogrodzkiego.