9000 godzin praktyk i staży w ramach projektu "Fachowcy z Brzeskiej". Fot. ZSZ nr 2.

9000 godzin praktyk i staży w ramach projektu "Fachowcy z Brzeskiej"

Akademia z okazji pożegnania klas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirko i S. Wigury w Białej Podlaskiej była również okazją do podsumowania realizacji projektu pn. "Fachowcy z Brzeskiej!".Efekty rocznych działań przedstawiła Anna Sawczuk - koordynator projektu Fachowcy z Brzeskiej". Podała dane liczbowe, które najpełniej to odzwierciadlały.

Wsparciem objęto 180 uczniów, 60 z nich wzięło udział w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców. Łącznie zrealizowano 9000 godzin praktyk i staży. Od września ub.r. rozpoczęto realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych zawodowych oraz zajęć z języka angielskiego. Zrealizowano łącznie 3310 godzin. Dodatkowo 36 uczniów przystąpiło do egzaminów zewnętrznych i uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe: 18 uczniów zdobyło uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kilowolta, kolejnych 18 zdało egzamin na spawacza metodą MAG.

Do udziału w projekcie zrekrutowano 27 nauczycieli zawodu, którzy uczestniczyli w stażach zawodowych u pracodawców oraz w szkoleniach. Dodatkowo dwóch nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej.

Do chwili obecnej na sprzęt i wyposażenie 20 pracowni zawodowych oraz na pomoce dydaktyczne i materiały eksploatacyjne wydano kwotę ok. 1 580 000 zł.

Podczas akademii 60 uczniom, w tym 54 uczniom klas czwartych technikum i 6 uczniom trzeciej klasy szkoły zawodowej, dyrektor Szkoły Ryszard Dołęga i asystent w projekcie Małgorzata Twarowska-Przygoda wręczyli zaświadczenia udziału w projekcie "Fachowcy z Brzeskiej!". Ponadto 11 uczniom zostały wręczone książeczki spawacza metodą MAG.


Galeria zdjęć: