Nie otrzymał karty

Policjanci powiadomieni zostali o oszustwie na szkodę mieszkańca Janowa Podlaskiego. Nieznany sprawca, na portalu ogłoszeniowym oferował do sprzedaży kartę graficzną. Po otrzymaniu przelewu na wskazane przez siebie konto do dnia dzisiejszego nie przesłał zakupionej karty ani też nie zwrócił pieniędzy. Zerwał kontakt z pokrzywdzonym.