Rektor PSW zasłużony dla miasta

Po wielu latach Józef Bergier, rektor i twórca Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, otrzymał statuetkę "Zasłużony dla miasta Biała Podlaska". Wyróżnienie motywuje do dalszej pracy. A w planach jest dalszy rozwój uczelni.Nadanie tytułu odbyło się 28 stycznia podczas obrad senatu uczelni. Wzięli w nim udział m.in. Michał Litwiniuk, prezydent miasta, Bogusław Broniewicz, przewodniczący rady miasta oraz radni. W grudniu ubiegłego roku radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę o wręczeniu prof. Józefowi Bergierowi zaszczytnego tytułu.
Rektor Państwowej Szkoły Wyższej od wielu lat działa na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. W 2000 r. postanowił utworzyć uczelnię, która na początku działała jako wyższa szkoła zawodowa.  Ma wkład w kształtowanie społecznego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju miasta.
- Wiemy, że nad miastem czuwa autorytet, człowiek wszechstronny i mentor z odpowiednią wiedzą. Nie byłoby tej uczelni, gdyby nie zmysł menadżera, który tak mocno doceniamy. Działania pana profesora można porównać do opieki troskliwego, ale wymagającego ojca - mówił prezydent Michał Litwiniuk.
Tłumaczył też, że mieszkańcy miasta od kilkudziesięciu lat mogą zobaczyć, jak Bergier wzbogaca miasto i je rozwija. Jak sam rektor komentuje wyróżnienie?