Może ruszać rozbudowa DK48 w okolicy Kocka. Fotograf: GDDKiA/materiał prasowy

Może ruszać rozbudowa DK48 w okolicy Kocka

Podpisano umowę na rozbudowę najbardziej zdegradowanego odcinka DK48 pomiędzy Krępą a Kockiem.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów w ciągu 23 miesięcy przebuduje ok. 10-kilometrowy odcinek drogi krajowej. Koszt to ok. 35,3 mln zł.

W ramach inwestycji dotychczasowa jezdnia zostanie poszerzona do 7 m z jednoczesnym wzmocnieniem konstrukcji do 115 kN/oś. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami bocznymi, a w miejscu dawnego skrzyżowania z DK19 powstanie rondo. Skorygowany zostanie przebieg niwelety drogi, przebudowane i wyremontowane odwodnienie drogi wraz z remontem czterech mostów. Przebudowane zostaną istniejące zatoki autobusowe i powstaną nowe, zbudowane zostaną także drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego oraz chodniki.

Wraz z realizacją tych prac zakończy się przebudowa całego ciągu DK48 z Dęblina do Kocka. Wzrośnie komfort i bezpieczeństwo.