Dzień odblasków 2017.

Dzień odblasków 2017

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podjęło inicjatywę organizacji akcji pn. „Dzień Odblasków 2017". Celem planowanych działań jest zachęcanie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Elementem akcji jest również ogólnopolski konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w sierpniu 2018 roku.

W związku z promowaniem znaczenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w dniu dzisiejszym policjanci w czasie pełnionej służby zwracają szczególną uwagę na:

  • prowadzenia działań profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych,
  • rozdawania elementów odblaskowych podczas wybranych kontroli drogowych w godzinach południowo - wieczornych

Regulamin do pobrania: 

Dzień odblasków 2017

Dzień odblasków 2017.