Andrzej Chabros wójt gm. Ludwin . Fotograf: Dominik Smagała

Solarów nie będzie. Ludwin protestuje

430 gospodarstw w gminie Ludwin było zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Wniosek gminy został zdyskwalifikowany.Już w lipcu informowaliśmy, że gminy Ludwin i Spiczyn złożyły swoje wnioski o dofinansowanie projektu "Energia ze słońca" po terminie.

Jak informuje Beata Górka z Urzędu Marszałkowskiego, wniosek gminy pierwszy etap weryfikacji przeszedł pozytywnie.

Sprawdzono wtedy jedynie poprawność techniczną. W drugim etapie weryfikacji wniosek został odrzucony ze względu na kryterium dostępności - złożenie po terminie. Wniosek został zdyskwalifikowany

- wyjaśnia Górka.

Wójt Ludwina Andrzej Chabros od początku upierał się, że wniosek złożony został we właściwym czasie i teraz, po wydaniu decyzji, nie ustępuje.

Gmina 28 listopada złożyła protest, na którego rozpatrzenie mamy 60 dni. Jeżeli rozpatrzenie będzie niekorzystne dla gminy, pozostaje jej droga sądowa

- informuje rzecznik.

W lipcu wójt winę zrzucał na złe funkcjonowanie systemu elektronicznego, za pomocą którego składane były wnioski do Urzędu Marszałkowskiego.

Wszelkie zewnętrzne czynniki wykluczył już w lipcu Paweł Florek.

W trakcie konkursu nie odnotowaliśmy problemów z działaniem elektronicznego systemu, służącego do obsługi unijnych wniosków, które skutkowałyby koniecznością wydłużenia czasu na ich składanie

- komentował.

Pieniądze na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne miały pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Termin składania wniosków upłynął 14 czerwca. Jak informował inspektor ds. komunikacji i relacji z mediami z Departamentu Paweł Florek wniosek z Ludwina wpłynął 16 czerwca.

Planowana kwota dofinansowania dla wszystkich zainteresowanych w gminie to 3 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych). Zainteresowani mieszkańcy wyłożyli już pierwsze pieniądze - po 250 zł, które zostały wydane na sporządzenie dokumentacji technicznej potrzebnej do złożenia wniosku. Gdyby gmina dostała dofinansowanie dodatkowe pieniądze mieli zapłacić w 2017 i 2018 r.. Każdy z mieszkańców musiał się przygotować na poniesienie kosztów niekwalifikowanych. Przy średniej instalacji kolektorów wkład mieszkańców nie powinien być większy niż 2 tys. zł.