Urząd Miejski Łęczna. Fotograf: Radoslaw Czarnecki

XXXI Sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Łęcznej zaprasza na XXXI Sesję Rady Miejskiej.Sesja odbędzie się w najbliższa środę, 25 stycznia 2017 roku o godzinie 14:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22 w Łęcznej.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII-ej, XXIX-ej Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łęczna,
b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
c) ustalenia projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Łęczna,
d) przystąpienia Gminy Łęczna do projektu partnerskiego „Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego Szlaku Jana III Sobieskiego na pograniczu polsko-ukraińskim”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 funkcjonującego w ramach Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa (EIS),
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu,
f) zmian w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027,
g) zmian w budżecie gminy Łęczna na 2017 rok,
h) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej  na 2017 rok.

7.  Wolne wnioski.
8.  Sprawy organizacyjne.
9.  Zakończenie obrad.Ogłoszenia

elektryk kompleksowe usługi

Elektryk oferuje pełny zakres usług elektrycznych od...

Zatrudnię zbrojarzy

Zatrudnię zbrojarzy Praca na terenie Warszawy Stawka...

Działka 1298 m2 Międzyrzec na sprzedaż.

Działka do zabudowy przy ul. Warszawskiej 52 ( wjazd...

Wynajem zwyżki - 16 m

Wynajem zwyżki samochodowej, zakres pracy wysięgu 16m.

NAPRAWA ORBITREKÓW ROWERÓW...

NAPRAWA ORBITREKÓW ROWERÓW TRENINGOWYCH WARSZAWA...

sprzedam mieszkanie

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 2 pokoje, położone...

{**}