Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej przy ul. Piłsudskiego włączone zostanie do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej. Ze świeżo wyremontowanego obiektu przy Piłsudskiego korzystały będą starsze roczniki uczniów szkoły podstawowej. Fotograf: Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

Łęczyńska oświata po nowemu

Zgodnie z reformą oświaty - likwidującą gimnazja i przywracającą ośmioklasową szkołę podstawową - z sieci łęczyńskich szkół znikną dwa gimnazja.Gimnazjum przy ulicy Jaśminowej będzie stopniowo wygaszane. W budynku dotychczasowego Zespołu Szkół będzie ośmioklasowa szkoła podstawowa. Ze szkoły ubędzie jeden rocznik dzieci. Gimnazjum przy ul. Marszałka Piłsudskiego włączone ma zostać do Szkoły Podstawowej nr 2. 

Choć Lepsza Łęczna stoi na stanowisku, że powinno się w miejsce likwidowanego gimnazjum powołać szkołę podstawową, nie wskazuje jednak skąd wzięłaby uczniów do tej szkoły

- komentował po sesji Teodor Kosiarski, burmistrz Łęcznej.

I powtarza kłamstwa, że dzięki niej nie powstał tam budynek socjalny, wbrew temu, co zawsze podkreślałem, że budynek gimnazjum jest, był i będzie pełnił funkcje oświatowe.

Burmistrz podkreślił, że dzieci uczą się i będą się uczyły na jedną zmianę, a utworzenie trzeciej podstawówki byłoby niekorzystne i dla nauczycieli, i dla uczniów. Mówił, że reforma oświaty docelowo spowoduje ubytek jednego rocznika z gminnych szkół, co przełożyć się musi na stan zatrudnienia.

Przedstawiony radzie projekt uchwały w sprawie ustalenia projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Łęczna pozytywnie oceniła Komisja Oświaty. Opowiedziało się za nim 14 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.