Głosowanie radnych Gminy Spiczyn przeciwko podniesieniu wynagrodzenia dla wójt. Przeciwnych było dziewięcioro radnych (w tym licząca głosy przewodnicząca Rady Gminy Joanna Dejko), jeden wstrzymał się od głosu. Projekt poparło czterech radnych. Fotograf: EM

Radni nie dali wójt Szczęsnej podwyżki

Pensja wójt gm. Spiczyn, Doroty Szczęsnej nie została podniesiona. Sprzeciwiła się temu większość radnych.Podwyższyć pensję

O sprawie informowaliśmy w jednym z ostatnich numerów. Pięcioro radnych: Dorota Baran, Urszula Przybyś, Arkadiusz Dębała, Dariusz Kowal, Arkadiusz Sadura - w styczniu podpisało się pod wnioskiem o podwyżkę dla wójt Doroty Szczęsnej. Dwa lata temu radni ze Spiczyna obcięli jej pensję o 1320 zł. W uzasadnieniu zarzucali m.in, że wójt bez konsultacji z radą zatrudniła swojego zastępcę.

Od tego czasu wójt zarabia niespełna 6,4 tys. zł brutto. Ta uchwała miała to zmienić. Zakładano w niej wzrost wynagrodzenia do 8,5 tys.zł. brutto, tj. o 2 tys. zł. W styczniu radni zdjęli z porządku obrad projekt podwyżkowej uchwały, by tę sprawę przedyskutować. Rozważania prowadzili na posiedzeniach komisji, przed lutową sesją. Już wtedy wiedzieli jak zagłosują...

Bez dyskusji

Wójt twierdzi, że obniżenie wynagrodzenia było niezgodne z prawem.

 Dwa lata temu wynagrodzenie było mi zabrane bezpodstawnie. To było bez uzasadnienia i konsekwencje mogą być większe - uprzedzała radnych jeszcze w styczniu. - Nie chciałam robić zamieszania. Dwa lata czekałam - tłumaczyła wójt. 

 Formalnie projektu uchwały o ustaleniu wynagrodzenia nie wprowadziła pod obrady wójt Dorota Szczęsna ale radni, podpisani pod uchwałą. Wnioskodawcą był radny Arkadiusz Dębała, jak czytamy w protokole z sesji w styczniu. Argumentowali, że za podjęciem uchwały przemawia m.in wkład pracy wójt Szczęsnej w działania inwestycyjne na terenie gminy, jak budowa dwóch strażnic w Spiczynie i Jawidzu, czy pozyskanie środków na utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie gimnazjum.

Nie przekonało to pozostałych samorządowców. Za podwyżką zagłosowało czterech wnioskodawców (Arkadiusz Dębała był nieobecny), dziewięcioro radnych było przeciw. Jeden wstrzymał się od głosu. Nie było na ten temat żadnej dyskusji. Podczas głosowania wójt nie było na sali.

Propozycja nowego wynagrodzenia dla wójt (w zł):

- zasadnicze: 4800 (było 4200), dodatek funkcyjny 1750 (było 500), dodatek specjalny 1190 (było 940), dodatek za wieloletnią pracę 960 (było 756).