Archeolodzy badali Stare Miasto. Fot. UM w Łęcznej.

Archeolodzy badali Stare Miasto

Archeolodzy z firmy Archee – pod kierownictwem Rafała Niedźwiadka wykonywali badania georadarowe wyznaczonych obszarów Starego Miasta. To jedno z działań zaplanowanych w procesie powstawania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026".Wstępne rozpoznanie archeologiczne metodami bezinwazyjnymi - bo tak nazywa się badania georadarowe objęły teren o powierzchni ok. 1,5 ha były prowadzone na ulicach przylegających do Rynku II, na terenie zielonym przy ul. Lubelskiej oraz w parku Podzamcze.

Badania przeprowadzone w ulicach miały na celu wskazanie ewentualnych kolizji z obiektami kubaturowymi (np. piwnicami), które mogłyby wejść w kolizję z planowanymi pracami podczas rewitalizacji. Natomiast badania w terenie niezabudowanym (skwer, park) nakierowane były na identyfikację ewentualnych obiektów historycznych, nieistniejących dzisiaj, jakie mogłyby być wykorzystane w programie planowanej realizacji.

Wykonane badania mają zapobiec niespodziankom podczas robót budowlanych, które mogłyby wstrzymać budowę i spowodować opóźnienia inwestycji, co związane jest z dużymi kosztami. Pozwolą także przewidzieć konieczność dodatkowych badań archeologicznych lub je wykluczyć. W przypadku badania terenu w parku Podzamcze chodziło o potwierdzenie istnienia budowli murowanej (zwanej na wyrost „łęczyńskim zamkiem") na skarpie przy ujściu Świnki do Wieprza.

Zebrane materiały zostaną naniesione w formie cyfrowej na plan miasta, a potem zinterpretowane przez archeologa i przedstawione Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Ostateczne wyniki badań będą gotowe do Wielkanocy. Gotowe opracowanie zostanie opublikowanie na stronie Urzędu Miejskiego.

Badania georadarowe są elementem projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Łęczna na lata 2016-2026" realizowanego ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków pochodzących z budżetu państwa.


Galeria zdjęć:Ogłoszenia

Dam pracę pracownik fizyczny

Pracownik fizyczny Opis zadań: Roboty ziemne...

zbiornik paliwa do 360

Sprzedam zbiornik paliwa do 360 cały nie uszkodzony...

dj Konrad - śpiewajacy dj z...

DJ KONRAD – śpiewający dj z akordeonem Oprawa...

śpiewający akordeonista

Śpiewający akordeonista na wesele, poprawiny ,...

Automatyczna pralnia dywanow

Pierzemy dywany w kompieli wodnej metoda na wskroś....

Sprzedam dom piętrowy lub zamienię na...

DOM PIĘTROWY JEDNORODZINNY NA SATUNIU W RADZYNIU...