Gazety.

Politycy! Do roboty. Pomóżcie oświacie

Sprawy miejskie na łamach Wspólnoty komentuje dla Was Grzegorz Kuczyński.Grzegorz Kuczyński 
Finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego wymaga gruntownej przebudowy. Już Czytelnikom wyjaśniam dlaczego. Kiedyś szkoły pękały w szwach od ilości młodzieży, nauka prowadzona była nawet na trzy szkolne zmiany ale sytuacja się drastycznie zmieniła. Dzisiaj szkoły mają znacznie mniej uczniów, nauka prowadzona jest najczęściej na jedną zmianę, a klasy są mniej liczne.

W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że za każdego ucznia Ministerstwo Edukacji Narodowej daje pieniądze. Jak uczniów jest dużo to i pieniędzy jest dużo. Środki przeznaczane są na wypłaty dla nauczycieli, innych pracowników szkoły, na ogrzanie budynku, drobne remonty, zakup sprzętu i wszystkiego co związane jest z edukacją. Jak spada liczba uczniów powiedzmy o połowę... to pieniędzy jest o połowę mniej. Ale koszty ogrzania budynku, jego posprzątania, pozostają niezmienne. Liczba nauczycieli również nie maleje proporcjonalnie do uczniów. Na niż demograficzny nic nie poradzimy. Nawet gdyby 100% uczniów chodziło do szkół powiatowych, a nie np. do Lublina to i tak rok w rok byłoby ich mniej.

Obecny system prowadzi do kuriozalnej sytuacji, bo ministerstwo daje dużo mniej pieniędzy niż potrzeba. Środki kończą się - powiedzmy - we wrześniu... Czy to jest normalne?? NIE! 

Powiat łęczyński zamiast przeznaczać więcej funduszy na remonty dróg, niezbędne inwestycje i rozwój, brakujące środki dokłada do szkół zadłużając się przy tym po uszy. 

Dlatego potrzebna jest zmiana w sposobie naliczania subwencji oświatowej. Ilość uczniów nie może być jedynym kryterium. 

I tu drodzy politycy apel do was. Zmieńcie ten system! Panie pośle Arturze Soboniu, pani Minister Anno Zalewska, Panie Wojewodo, panowie i panie Posłowie i Senatorowie Ziemi Lubelskiej. Tworzycie prawo, to pomóżcie je dostosować do stanu faktycznego. Niech rząd daje tyle pieniędzy ile naprawdę oświata potrzebuje. Młodzież to nasza przyszłość. Warto o nią zadbać wspólnie.

Grzegorz Kuczyński