Stary i nowy szef łęczyńskich strażaków. Na zdjęciu po lewej - odchodzący po 10 latach pracy w KP PSP w Łęcznej bryg. Dariusz Lis, po prawej - obecnie pełniący obowiązki komendanta powiatowego bryg. Michał Pytlak. . Fotograf: KP PSP w Łęcznej

Nowy pierwszy strażak

Po odejściu na emeryturę bryg. Dariusza Lisa, który dowodził komendą straży pożarnej w Łęcznej dziesięć lat, szefem łęczyńskich strażaków mianowany został bryg. Michał Pytlak. Gdy powierzano mu pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Łęcznej, był jeszcze młodszym brygadierem. Z dniem 4 maja awansował na brygadiera. 

Uroczyste zdanie i przyjęcie obowiązków komendanta powiatowego odbyło się w dniu 27 kwietnia. Po odwołaniu ze stanowiska bryg. Dariusza Lisa  - który zdecydował się odejść na emeryturę - lubelski komendant wojewódzki PSP w Lublinie, st. bryg. Grzegorz Alinowski, powierzył z dniem 28 kwietnia br. pełnienie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej mł. bryg. Michałowi Pytlakowi. 

- Służę w straży pożarnej od 25 lat, ostatnio pracowałem na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - powiedział "Wspólnocie" dodając, że łęczyński rozdział swojej służby przyszło mu rozpoczynać w okresie strażackich świąt i jubileuszy. 

Nowy dowódca reprezentował naszych strażaków na miejskich uroczystościach 3 Maja. Gratulował też druhom z Puchaczowa podczas sobotnich obchodów jubileuszu 100-lecia tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.