Policja. Fotograf: KPP w Lubartowie

Policjanci na wywiadówce

Policjanci z łęczyńskiej komendy w ramach szkolnej wywiadówki spotkali się z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Ludwinie. W ramach prowadzonego spotkania omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poruszono temat zagrożeń płynących z używania środków odurzających, alkoholu. Policjanci wskazali również na problem nieświadomego i nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu i przestrzegali przed konsekwencjami.Wczoraj w Zespole Szkół nr 1 w Ludwinie odbyło się zabranie z rodzicami. Udział w nim wzięli policjanci z łęczyńskiej komendy – dzielnicowy oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci w ramach prowadzonego spotkania przypomnieli m.in. o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazywali zasady przewożenia dzieci samochodami, podkreślali, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Policjanci przypominali jak ważne jest używanie elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych.

Poruszony został problem używania alkoholu i środków odurzających przez młodzież. Policjanci informowali rodziców jakie charakterystyczne oznaki w zachowaniu i wyglądzie dziecka mogą świadczyć o tym, że ma styczność z dopalaczami lub narkotykami. Zwrócono również uwagę na zagrożenia wynikające z nieświadomego i nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Poruszono również tematykę odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Policjanci podkreślili, że zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest jednym z priorytetowych zadań przed którymi stają nie tylko rodzice, kadra pedagogiczna, ale także policja. Tego typu spotkania to również doskonała okazja do poznania oczekiwań rodziców na jaki zakres tematyczny mają zwracać szczególną uwagę policjanci podczas prowadzonych spotkań i pogadanek w szkołach z ich dziećmi.