Chcę podjąć działania, by jak najszybciej uruchomić wydobycie węgla z nowego złoża Ostrów...." />

Lubelszczyzna zasługuje na więcej

Chcę podjąć działania, by jak najszybciej uruchomić wydobycie węgla z nowego złoża Ostrów. Tylko to może uratować miejsca pracy górników z Łęcznej i powiatu łęczyńskiego  – podkreśla Marta Wcisło, doświadczony lubelski samorządowiec, a prywatnie żona byłego górnika.Dlaczego chce być pani głosem mieszkańców Łęcznej i powiatu łęczyńskiego w Sejmie?

- Jestem z Lubelszczyzny, znam problemy naszego regionu, również Łęcznej i powiatu łęczyńskiego. Trzeba podjąć zdecydowane działania, by uratować miejsca pracy górników. Musimy  rozpocząć inwestycję i jak najszybciej uruchomić wydobycie węgla w Ostrowie, bo kończą się złoża w Bogdance i Nadrybiu. Poza tym na prośbę seniorów razem z burmistrzem Łęcznej będziemy tworzyć wspólną Kartę Seniora dla Łęcznej i Lublina. Dzięki temu starci mieszkańcy powiatu będą mogli też korzystać ze 160 placówek oferujących zniżki w Lublinie. 

 

Jest pani samorządowcem od 10 lat, obecnie wiceprzewodniczącą lubelskiej Rady Miasta. Co udało się pani zrobić w tym czasie?

- Zawsze na pierwszym miejscu stawiałam dobro mieszkańców naszego regionu. Stworzyłam m.in. społeczny program „Pływające Przedszkolaki”, dzięki któremu dzieci z mniej zamożnych rodzin mogą bezpłatnie uczyć się pływać. Zainicjowałam pilotażowy program „Opaska życia” dla 400 lubelskich seniorów. Doprowadziłam też do wielu inwestycji w Lublinie, dzięki którym miasto rozwija się jak nigdy wcześniej. Obecnie walczę o budowę nowego stadionu dla lubelskich żużlowców.

 

Jest pani doświadczonym przedsiębiorcą. Co pani zamierza dla nich zrobić?

- W moim programie dużo uwagi poświęciłam przedsiębiorcom. Sama ponad 25 lat z sukcesem prowadziłam rodzinną firmę. Będę walczyć o zwolnienie pracodawców z kosztów pracy przez 3 lata za zatrudnienie młodej osoby do 30 roku życia. Uważam też, że mikro, małe i średnie firmy powinny mieć wybór, czy pracować w niedzielę. Trzeba też pomóc lubelskim rodzinom, które coraz więcej płacą za żywność. Mam pomysł jak to zrobić – trzeba wprowadzić zerowy VAT na polskie warzywa i owoce. 

 

Jednym z największym problemów społecznych jest służba zdrowia. Jakie działania pani podejmie w tej dziedzinie?

-  Bezpłatne leki dla dzieci do 3 roku życia oraz dla kobiet w ciąży, pełna refundacja leków onkologicznych, czy bezpłatne profilaktyczne testy genetyczne na nowotwór to tylko niektóre z moich pomysłów. Jako posłanka będę też działać na rzecz czystego powietrza. Chcę, by państwo bezpłatnie wymieniało pieców węglowe na elektryczne i gazowe oraz dopłacało mieszkańcom do ogrzewania gazowego i elektrycznego.

 

Dlaczego warto na panią zagłosować?

- Kandyduję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, bo jestem pewna, że możemy żyć w kraju, w którym ludzie będą się szanować pomimo różnych poglądów, gdzie pracą można osiągnąć wszystko. Wierzę, że w Polsce może być lepiej. Nasz region i kraj potrzebują skutecznego działania, a nie politykowania. Dla mnie sprawy mieszkańców były, są i będą najważniejsze. Obiecuję, że nie zawiodę!