Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Fotograf: Google Street View

XXXI sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Starostwo Powiatowe w Łęcznej zaprasza na XXXI sesję Rady Powiatu.Sesja odbędzie się w najbliższy czwartek, 22 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX-ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja na temat sytuacji sanitarno – epidemiologicznej powiatu w perspektywie rozpoczęcia sezonu turystycznego.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Łęczyńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu,
b) sprawozdanie finansowe,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
d) informacja o stanie mienia Powiatu,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej,
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) głosowanie za przyjęciem uchwały.
10. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
d) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017 – 2020”,
e) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie do projektu pod nazwą „Międzynarodowa wymiana młodzieży” w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej konkursu nr DE-WZP-263.1.2.2017,
f) zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łęczyńskim do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
g) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem z wykorzystaniem OZE”.

11. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
12. Zamknięcie obrad.Ogłoszenia

Napędy do bram skrzydłowe przesuwne...

Automatyka do bram skrzydłowych , przesuwnych....

Poszukujemy osób do mycia budynków...

Praca od zaraz. Atrakcyjne zarobki.Możliwa umowa o...

Zatrudnimy pracowników fizycznych do...

Praca od zaraz. Atrakcyjne zarobki. Możliwa umowa o...

Zatrudnimy pracowników fizycznych do...

Praca od zaraz. Atrakcyjne zarobki. Możliwa umowa o...

Opel Zafira 7 osób

Opel Zafira 2.0 DTI, 2001r., srebrna, 7 osobowa,...

Praca przy montażu okien

Poszukuje osoby do pracy przy montażu okien i drzwi