Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Fotograf: Google Street View

XXXI sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Starostwo Powiatowe w Łęcznej zaprasza na XXXI sesję Rady Powiatu.Sesja odbędzie się w najbliższy czwartek, 22 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX-ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja na temat sytuacji sanitarno – epidemiologicznej powiatu w perspektywie rozpoczęcia sezonu turystycznego.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Łęczyńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu,
b) sprawozdanie finansowe,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
d) informacja o stanie mienia Powiatu,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej,
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) głosowanie za przyjęciem uchwały.
10. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
d) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017 – 2020”,
e) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie do projektu pod nazwą „Międzynarodowa wymiana młodzieży” w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej konkursu nr DE-WZP-263.1.2.2017,
f) zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łęczyńskim do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
g) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem z wykorzystaniem OZE”.

11. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
12. Zamknięcie obrad.Ogłoszenia

3-pokojowe przy Okopowej w Białej...

Sprzedam mieszkanie w Białej Podlaskiej przy ul....

Regały, wieszaki, stojaki, kosze, lada

Posiadam regały o wymiarach 210x80x45 ---5 szt...

Sprzedam

Rusztowania do prac na elewacjach typu "SIGMA" 110...

PALETY - poszukuję producenta. Stała...

Poszukuję producenta palet. Stała współpraca. Tel....

PALETY - poszukuję producenta. Stała...

Poszukuję producenta palet. Stała współpraca. Tel....

PALETY - poszukuję producenta. Stała...

Poszukuję producenta palet. Stała współpraca. Tel....