Niewybuch znaleziony na polu

Mieszkaniec gm. Michów podczas wykonywania prac polowych na swojej działce znalazł niewybuch. O znalezisku poinformowani zostali policjanci, którzy niezwłocznie zabezpieczyli przedmiot.Dyżurny lubartowskiej komendy powiadomiony został przez mieszkańca gm. Michów o tym, że w dn.07.09.2019r. w  trakcie wykonywania prac polowych u siebie na działce, znalazł przedmiot wyglądem przypominający niewybuch, prawdopodobnie z okresu I wojny światowej. Na miejsce niezwłocznie zostali wysłani policjanci, którzy potwierdzili  zgłoszenie. Znalezisko zostało zabezpieczone do czasu przyjazdu patrolu minerskiego.

Policjanci przypominają, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch. Takiego znaleziska nie wolno  przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów.