Z Urzędu Marszałkowskiego do Urzędu Miasta w Lubartowie

Tomasz Szołtek, dotychczasowy zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjno - Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim, zastępuje Annę Bielińską, sekretarz miasta.Od 24 grudnia obowiązki dotychczasowej sekretarz miasta wykonuje Tomasz Szołtek.

- Jest zatrudniony na zastępstwo, ustalany jest jego zakres obowiązków. Na pewno będzie odpowiadał za sprawne funkcjonowanie urzędu, dekretowanie korespondencji - mówi burmistrz Krzysztof Paśnik.

Powierzenie obowiązków sekretarza Tomaszowi Szołtkowi burmistrz motywuje jego dużym doświadczeniem w pracy samorządowej. Mieszka on w Niemcach, ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. Tomasz Szołtek pracował w Starostwie Powiatowym w Lublinie, był redaktorem naczelnym "Panoramy Powiatu". Ostatnio był zastępcą dyrektora Departamentu Organizacyjno - Prawnego  w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. W wyborach samorządowych w październiku 2018 r. startował do Rady Powiatu w Lublinie z listy PSL w okręgu nr 4 obejmującym gminy Niemce i Wólka. Zagłosowało na niego 525 wyborców, nie zdobył mandatu.