Lubartów nie chce gminnych dzieci w miejskich szkołach

W porządku obrad sesji Rady Miasta zapowiedzianej na 26 marca jest uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia przez miasto zadań oświatowych gminy. Na jej mocy część dzieci z gminy Lubartów chodzi do szkół w mieście.Według uchwały z 9 lipca 2010 r. miasto przejmowało realizację części zadań gminy. Dzieci z Lisowa i Chlewisk chodzą do oddziałów przedszkolnych w szkołach w Lubartowie, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są przyjmowane do przedszkolnych oddziałów integracyjnych. Dzieci z Chlewisk, Brzezin, Szczekarkowa i Lisowa chodzą do szkół w mieście.

Projekt uchwały Rady Miasta na sesję 26 marca zakłada uchylenie jej. W uzasadnieniu napisano, że spowodowane jest to kosztami zadań oświatowych rosnącymi ponad kwotę uzyskiwanej subwencji.