Wniosek o referendum w sprawie odwołania Rady Miasta złożony

30 osób podpisało się pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Miasta.- W związku z działaniami Rady Miasta Lubartów podwyższającej sobie diety w sposób rażąco wysoki występujemy z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie: odwołania Rady Miasta Lubartów przed upływem kadencji. Podstawą złożenia wniosku jest ponadto fakt niedotrzymywania obietnic wyborczych przez większość radnych już na samym początku kadencji - piszą inicjatorzy referendum.

- Pod wnioskiem podpisało się 30 osób z różnych środowisk. Podpisaliśmy się jako mieszkańcy miasta, jako wyborcy - mówi Elżbieta Wąs, działaczka fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów. Podkreśla, że fundacja nie jest inicjatorem wniosku.

Inicjatorzy jeszcze dziś mają zamiar złożyć wniosek do burmistrza o udostępnienie miejsca w centrum miasta, w którym mogliby zbierać podpisy poparcia poparcia dla referendum.  Od momentu wydania przez burmistrza zaświadczenia, że wniosek wpłynął, jest 50 dni na zbieranie podpisów, w przypadku Lubartowa potrzeba ich 1750. Jeśli uda się zebrać taką liczbę, występuje się do Państwowej Komisji Wyborczej o wyznaczenie terminu.