Z ostatniej chwili: wpłynął wniosek o odwołanie Tomasiaka z funkcji Przewodniczącego RM

Osiemnaścioro radnych podpisało się pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta. Ma na niej być odwołany przewodniczący Jacek Tomasiak i wybrany jego następca.- Zdaniem wnioskodawców dotychczasowe pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów przez radnego Jacka Mikołaja Tomasiaka budzi uzasadnione kontrowersje co do jego bezstronności i obiektywizmu w kierowaniu jej pracami. Pan Jacek Mikołaj Tomasiak w ostatnim okresie podjął działania zmierzające do odwołania Rady Miasta Lubartów w referendum lokalnym. Za pomocą dostępnych mu środków medialnych dyskredytuje jej prace oraz zaprzestał współpracy z organem wykonawczym, czyli Burmistrzem Miasta, w celu harmonijnego realizowania spraw naszego lokalnego samorządu - piszą autorzy wniosku. Złożyli go w Urzędzie Miasta 11 września. Przewodniczący ma teraz siedem dni na zwołanie sesji.