Grzegorz Gregorowicz wybrany na przewodniczącego Rady Miasta

Zakończyło się głosowanie na przewodniczącego Rady Miasta. Większość poparła kandydaturę Grzegorza Gregorowicza. Głosowanie przeprowadziła ta sama komisja skrutacyjna, która pracowała przy odwołaniu Jacka Tomasiaka. Tak jak w poprzednim przypadku było ono tajne. Grzegorz Gregorowicz nie wziął w nim udziału. Za jego wyborem na przewodniczącego Rady Miasta opowiedziało się 18 radnych, 2 było przeciw.