Komornik blokował rachunek Urzędu Miasta

- Nie dostaliśmy zapłaty od Urzędu Miasta, wystąpiliśmy do sądu. Komornik zajął konto urzędu - mówi prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Jacek Tomasiak. Należność została już uregulowana. Wobec odpowiedzialnych za opóźnienie zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe - zapowiada burmistrz Krzysztof Paśnik.Miasto miało zapłacić spółdzielni odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych. Jeśli spółdzielnia ma dłużnika, który musi opuścić wynajmowany lokal, obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego spoczywa na gminie. Jeśli tego nie zrobi, musi właścicielowi lokalu, w tym przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej, zapłacić odszkodowanie.

- Za rządów burmistrza Janusza Bodziackiego też występowaliśmy do Miasta o zapłatę odszkodowania. Nigdy nie musieliśmy występować o zajęcie rachunku Miasta, bo zawsze płaciło - mówi prezes SM Jacek Tomasiak.
O udostępnienie lokalu spółdzielnia wystąpiła także do burmistrza Krzysztofa Paśnika.
- Na przełomie marca i kwietnia odbyło się spotkanie, ze strony spółdzielni brałem udział ja i nasz prawnik, ze strony miasta burmistrz, skarbnik i prawnik. Doszło do ugody. Miasto miało zapłacić spółdzielni ponad 50 tys. złotych. To była dla Miasta korzystna ugoda, bo wyliczenia opierały się na cenach sprzed trzech lat - relacjonuje Tomasiak. Ale jak twierdzi, urząd nie wywiązał się ze zobowiązania, mimo ponagleń ze strony spółdzielni.
- Do ubiegłego tygodnia spółdzielnia nie dostała zapłaty, wystąpiliśmy więc do sądu. Komornik zajął konta Urzędu Miasta, oznacza to zablokowanie przepływu środków pieniężnych - mówi Tomasiak. - Miasto ma inne zobowiązania wobec SM, nie będziemy już iść na ugodę, ale występować do sądu - zapowiada prezes.

- W związku z nieterminową spłatą należności w dn. 14 października na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubartów została nałożona blokada komornicza. Najszybciej jak to było możliwe, należność została uregulowana – urząd przelał na wskazany rachunek bankowy kwotę 56 531, 22 zł, a konto UM zostało odblokowane. Kwota ta, to efekt ugody sądowej dotyczącej zapłaty zobowiązań Miasta wobec Spółdzielni Mieszkaniowej za lokale socjalne w latach 2016 - 2017. Nie ma wątpliwości, że takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca. Wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa.