Teodor Czubacki i Jacek Tomasiak rok temu zgodnie współpracowali w ramach komitetu Wspólny Lubartów, dziś spierają się m.in. o sprawy związane z działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zamieszanie w Radzie Nadzorczej. Kto członkiem a kto nie?

- Teodor Czubacki nie może być członkiem Rady Nadzorczej - twierdzi Jacek Tomasiak prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. I wzywa go do zwrotu diety za ostatnie dwa lata. Obaj jeszcze niedawno współpracowali blisko jako radni Wspólnego Lubartowa.O tym, że troje radnych wywodzących się  ze Wspólnego Lubartowa straciło stanowiska w prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, pisaliśmy już w sierpniu. Renata Mazur była też przewodniczącą Rady Nadzorczej SM, Teodor Czubacki wiceprzewodniczącym, Jacek Tchórz członkiem prezydium. Zostali zwykłymi członkami Rady Nadzorczej, Jeszcze niedawno byli w tym samym klubie radnych co Jacek Tomasiak, prezes SM.

Do kolejnych zmian w Radzie Nadzorczej doszło na przełomie września i października. Prezes Jacek Tomasiak w spółdzielczej telewizji oznajmił, że Teodor Czubacki i Krzysztof Paśnik nie są już członkami Rady Nadzorczej.

Co do Teodora Czubackiego prezes podtrzymuje zdanie, w sprawie Krzysztofa Paśnika pojawiły się nowe fakty, które każą Tomasiakowi wstrzymać się ze stwierdzeniem członkostwa SM lub jego braku.

Teodor Czubacki i Krzysztof Paśnik twierdzą, że nie dostali żadnych dokumentów dotyczących utraty przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej SM.

Więcej w papierowym wydaniu Wspólnoty Lubartowskiej