Książka.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie z dofinansowaniem

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Książka moim drogowskazem”.„Książka moim drogowskazem” to projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie we współpracy z Fundacją My Evergreen, współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki 2017”.

Projekt skierowany jest  głównie do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubartów, a jego nadrzędnym celem jest ożywienie przestrzeni publicznej i współczesnej roli biblioteki, które przyciągną i zatrzymają młodych użytkowników. 

Kontynuując cel poprzez książki chcemy rozbudzić ciekawość i zachęcić do udziału w imprezach kształtujących nawyki czytelnicze i uczestnictwo w kulturze. 

Zespół realizujący zadanie cechuje profesjonalizm i adekwatne do potrzeb doświadczenie.

Przeprowadzenie innowacyjnych działań animujących czytelnictwo sprawi, iż młodzi uczestnicy będą mieli szansę odczuć pozytywne rezultaty wpływu Projektu na swój intelektualny rozwój oraz przekonać się, że współczesna biblioteka to miejsce z wielkim potencjałem.

- czytamy ja stronie gminy Lubartów.

Na projekt „Książka moim drogowskazem” biblioteka pozyskała dofinansowanie w kwocie 41 900 zł, a całkowity koszt zadania wyniesie 52 650 zł.

Więcej na stronie biblioteki: www.kmd.gbp-lubartow.pl.

(źródło: UG Lubartów)