Młodzież na Dniach Otwartych SGGW w Warszawie. Fot. II LO w Lubartowie.

II LO na Dniach Otwartych SGGW w Warszawie

19 maja młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie uczestniczyła w Dniach Otwartych organizowanych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.II LO w Lubartowie podpisało umowę patronacką o współpracy z SGGW w lutym 2017 r. Współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego liceum rozpoczęło od przystąpienia do programu edukacji ekonomicznej Akademia Przedsiębiorczości, przeznaczonego dla uczniów szkół średnich i prowadzonego w SGGW na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Uczniowie w trakcie roku szkolnego uczestniczyli w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, agrobiznesu, logistyki, finansów i rachunkowości oraz odbyli osiem lekcji na platformie edukacyjnej. Każda lekcja kończyła się testem sprawdzającym wiedzę uczniów. Podejście do testów było jednorazowe, bez możliwości ich poprawy.

7 kwietnia II LO gościło wykładowców SGGW, którzy przeprowadzili dwa wykłady dla uczniów. Pierwszy wykład "Globalna wioska" wygłosiła dr inż. Elżbieta Kacperska, która w bardzo ciekawy i przystępny sposób przybliżyła uczniom wady i zalety globalizacji świata. Drugi wykład "Bankowość biometryczna" poprowadziła mgr Marta Idasz – Balina. Tak zakończył się I etap Akademii Przedsiębiorczości. Każdy uczeń, który uzyskał wymaganą ilość punktów, przechodził do II etapu, który miał miejsce właśnie 19 maja w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.

Podczas Dni Otwartych uczelni został przeprowadzony test wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Siedmiu uczniów II LO otrzymało tytuły finalistów, a Kaja Karwacka była najlepsza w tej edycji konkursu i uzyskała tytuł laureata. 22 uczniów z II LO otrzymało dyplomy ukończenia Akademii Przedsiębiorczości.

W trakcie pobytu na SGGW młodzież uczestniczyła w bardzo ciekawych wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni. Pierwszy wykład "Rynek walutowy w praktyce" wygłosiła dr K. Czech, drugi - "Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankowości" przedstawiła mgr M. Idasz-Balina. Prelekcje były bardzo ciekawym i pouczającym dla uczniów uzupełnieniem wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

Opiekunem uczniów podczas wyjazdu i szkolnym koordynatorem projektu Akademia Przedsiębiorczości jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w II LO - Elżbieta Mizio, która dziękuje wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji programu i zaprasza do kolejnej już od września.


Galeria zdjęć: