Zdjęcie poglądowe. Źródło: Spomlek.pl.

Adrianna Kardasz z Lubartowa ze stypendium od Spomleku

Mleczania Spomlek przyznała stypendia uzdolnionym studentom kształcącym się na kierunkach związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją mleka oraz przetwórstwem mleka i żywności.W tegorocznej edycji programu stypendialnego komisja postanowiła wyróżnić siedem osób z najwyższą liczbą punktów w klasyfikacji wszystkich zgłoszeń. Przez najbliższy rok akademicki będą otrzymywać co miesiąc stypendium w wysokości 500 złotych.

O wsparcie finansowe, podobnie jak w ubiegłych latach, mogły ubiegać się dzieci członków spółdzielni, których średnia ocen ze studiów za poprzedni rok nie była niższa niż 4,00. Dodatkowe kryterium stanowiły osiągnięcia na polu naukowym, artystycznym i sportowym oraz działalność społeczna, np. wolontariat lub członkostwo w organizacjach pozarządowych.

Tegoroczni stypendyści

  • Adrianna Kardasz z Lubartowa, 
  • Anna Sałaga z Bełcząca (gm. Czemierniki),
  • Monika Haponiuk z Holeszowa (gm. Hanna),
  • Marcin Podgajny z Trzebieszowa,
  • Iwona Świć z Bełącząca (gm. Czemierniki),
  • Monika Michalak z Krokowa (gm. Jeziorany),
  • Mateusz Żukowski  z Ustrzeszy (gm. Radzyń Podlaski).