Przewodniczącym zgromadzenia ZKGZL został przedstawiciel Lubartowa Wojciech Osiecki (stoi).

Nowe władze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Na zgromadzeniu ZKGZL 27 grudnia wybrano władze zgromadzenia, zarządu i komisję rewizyjną.Przewodniczącym zgromadzenia ZKGZL został Wojciech Osiecki, przedstawiciel Lubartowa, jego zastępcą - Michał Dejko, przedstawiciel gminy Lubartów. Obaj uzyskali po 13 głosów - tylu członków zgromadzenia uczestniczyło w obradach.

Przewodniczącym zarządu ZKGZL został burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik (13 głosów). Na jego zastępców wybrano burmistrza Ostrowa Lubelskiego Józefa Gruszczyka (13 głosów) i zastępcę wójta gminy Lubartów Dariusza Trąbkę (12 głosów).

Nowo wybrani członkowie zarządu to wójt gminy Ostrówek Tomasz Piecak i wójt gminy Serniki Paweł Woźniak. Trzeci kandydat do zarządu, reprezentujący Lubartów Jacek Tomasiak, nie został wybrany. W tym głosowaniu uczestniczyło 12 osób - jeden z członków zgromadzenia zwolnił się. Wójtowie otrzymali po 10 głosów za i 2 przeciw, Tomasiak - 4 głosy za i 8 przeciw.

Jacek Tomasiak, zastępca burmistrza Lubartowa Jakub Wróblewski i wójt gminy Lubartów Krzysztof Kopyść weszli w skład komisji rewizyjnej - wybrano ją jednogłośnie.