Chcą łączyć placówki kultury. Co z dyrektorami LOK i biblioteki?

Na sesji Rady Miasta 31 stycznia radni będą uchwalać budżet na 2019 r. Będą dyskutować nad zamiarem połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Ziemi Lubartowskiej w jedną instytucję o nazwie Lubartowskie Centrum Kultury.Sesja rozpocznie się o godz. 17. W porządku obrad jest m.in. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na dofinansowanie i realizację projektu "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów'', przyjęcie budżetu na 2019 r. i uchwała w sprawie zamiaru połączenia lubartowskich placówek kulturalnych w jedną instytucję.

- Połączenie trzech form kultury: ośrodka kultury, biblioteki oraz muzeum umożliwi zaplanowanie pracy rocznej jako jednej instytucji przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty operacyjne i zarządzania. Załogi i mienie trzech instytucji kultury zostaną połączone w jeden organizm, co pozwoli na zastosowanie jednej obsługi finansowo - kadrowej i organizacyjnej - napisano w uzasadnieniu projektu uchwały. Połączenie instytucji kulturalnych miałoby nastąpić od 1 stycznia 2020 r.

 

Wraz z powstaniem nowej placówki kultury, prawdopodobnie stanowiska stracą dotychczasowi dyrektorzy połączonych placówek a nowy szef centrum kultury zostanie wyłoniony w konkursie.

Placówkami kulturalnymi w Lubartowie kierują Małgorzata Gryglicka - Szczepaniak (LOK), Adam Banucha (biblioteka), Urszula Grzybowska (muzeum).