Umowa na rewitalizację parku podpisana

Dzisiaj burmistrz Krzysztof Paśnik i przedstawiciel firmy Chocyk Marcin MEDIA-BUD podpisali umowę o rewitalizacji parku.Władzom miasta udało się pozyskać dodatkowe dwa miliony złotych na rewitalizację parku miejskiego. Wniosek w tej sprawie został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 29 marca. W efekcie 31 maja został podpisany aneks do umowy w ramach projektu Zielony LOF. Dodatkowe dwa miliony złotych na realizację inwestycji było potrzebne w związku ze znaczącym wzrostem kosztów robót budowlanych. 31 lipca został wyłoniony wykonawca inwestycji – Chocyk Marcin MEDIA-BUD. Koszt inwestycji to blisko 11 mln zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 9 sierpnia.

To nie jedyna miejska inwestycja, która doczeka się lub już doczekała się realizacji. Trwają prace przy budowie ścieżek rowerowych, boiska przy ul. Batalionów Chłopskich, przebudowie budynku przy ul. Farnej, gdzie będzie się mieścił Punkt Informacji Turystycznej.

- Jestem zadowolony z postępu prac. Zależy nam też na tym, żeby inwestycje były realizowane w ten sposób, aby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa. – W miarę upływu czasu będziemy starali się realizować kolejne inwestycje potrzebne mieszkańcom miasta – dodaje.