Dyrektor Anna Fic Lazor i przewodniczący Sejmiku województwa lubelskiego Michał Mulawa..

Szykują konkurs na dyrektora Muzeum Zamoyskich

Zarząd województwa lubelskiego podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia konkursu na dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.To jedna z instytucji kulturalnych podlegających marszałkowi województwa - oprócz Kozłówki zarząd chce jeszcze przeprowadzić konkursy na dyrektorów Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie i Muzeum Lubelskiego.

Na razie podjęto tylko uchwały o zamiarze przeprowadzenia konkursów. - Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia konkursu jest obligatoryjne - informuje rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Remigiusz Małecki. Procedura konkursowa ma zostać przeprowadzona najdalej do grudnia.Kadencja dyrektor Anny Fic - Lazor kierującej Muzeum Zamoyskich trwa do końca roku. Na dyrektorskim stanowisku zastąpiła ona Krzysztofa Kornackiego, który kierował muzeum w Kozłówce przez 35 lat. Wygrała konkurs, do którego oprócz niej przystąpiło jeszcze sześć osób. Nominację na dyrektora uzyskała w styczniu 2015 r.

 W czasie rządów Anny Fic - Lazor Muzeum Zamoyskich uzyskało duże dofinansowanie ze środków UE - w marcu 2018 r. Urząd Marszałkowski przyznał placówce ponad 24 mln zł. Za te pieniądze przebudowywane są oficyny północna i południowa, które mają odzyskać wygląd z czasów Zamoyskich. Będą tam urządzone pomieszczenia dla turystów, atelier pracy twórczej, wystawa zdjęć zgromadzonych przez Konstantego Zamoyskiego.