15 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie po raz kolejny zostały..." />

Prawo dla każdego w II LO

15 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie po raz kolejny zostały przeprowadzone dwugodzinne warsztaty prawnicze w ramach projektu „Street Law”.

 Od samego początku ideą programu, który narodził się w środowisku akademickim Georgetown University w Stanach Zjednoczonych, jest zapoznanie jego uczestników z podstawowym zakresem praw i obowiązków obywatelskich oraz dostarczenie wiedzy niezbędnej do konfrontacji z problemami prawnymi obecnymi w życiu codziennym.

            Program okazał się wielkim sukcesem i bardzo szybko objął inne kraje z całego świata.  W Polsce program „Street Law” realizowany jest od 1995 r. pod nazwą „Prawo na co dzień” i  swoim zasięgiem obejmuje coraz większą liczbę miast.

            Warsztaty „Street Law” w II LO dla uczniów klasy III d przeprowadziły studentki V roku Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajęcia  miały charakter działań praktycznych i polegały na rozwiązywaniu kazusów prawnych oraz analizowaniu praktycznych sytuacji, w których może znaleźć się każdy młody człowiek. Licealiści dowiedzieli się, jakie prawa przysługują podczas  np. wystawiania mandatów za różne wykroczenia, policyjnych przeszukań czy legitymowania przez policję. Uczniowie bardzo aktywnie zaangażowali się w ciekawie poprowadzone zajęcia, samodzielnie redagowali pisma procesowe, w tym pozwy, testamenty i zażalenia. Niewątpliwie taka forma zajęć ułatwi w przyszłości młodym ludziom poruszanie się w skomplikowanym świecie urzędniczo – prawnym.

            Koordynatorem współpracy II LO z Wydziałem Prawa KUL jest  Adam Sabat.