Wydawca Wspólnoty Mateusz Orzechowski wręcza statuetkę Człowieka Roku 2018 burmistrzowi Krzysztofowi Paśnikowi podczas festynu z okazji Dni Lubartowa.

Zgłoś kandydata na Człowieka Roku 2019

Kto zostanie Człowiekiem Roku 2019 Ziemi Lubartowskiej? O tym zdecydują nasi Czytelnicy. Najpierw, prosimy o zgłaszanie kandydatów, którzy przez minione 12 miesięcy odnieśli sukcesy w działalności społecznej, zawodowej, kulturalnej czy sportowej. 

 Wystarczy w ciągu dwóch najbliższych tygodni dostarczyć do naszej redakcji zgłoszenie zawierające imię i nazwisko kandydata do tytułu oraz krótkie uzasadnienie nominacji. Finałową dziesiątkę kandydatów, którzy wezmą udział w głosowaniu, wyłoni kolegium redakcyjne. Potem ruszy głosowanie.

 Zgłoszenia można dostarczyć do redakcji osobiście, przesłać pocztą na adres Tygodnik "Wspólnota Lubartowska" ul. Szulca 1, 21-100 Lubartów, bądź e-mailem lubartow@24wspolnota.pl.