Rzecznik Praw Obywatelskich kontra wójt Sernik. Poszło o LGBT

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył uchwałę Rady Gminy Serniki o "gminie wolnej od ideologii LGBT". To jedyne takie posunięcie wobec samorządu na Lubelszczyźnie i jedna z pięciu skarg w kraju.Deklarację "Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT" radni przyjęli 21 czerwca. Jest drugim po Ostrowie Lubelskim samorządem w powiecie lubartowskim, który podjął taką uchwałę.

Za przyjęciem deklaracji zagłosowali wszyscy radni. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. To jedna z pięciu zaskarżonych przez rzecznika uchwał - w kraju podjęło je 50 samorządów. Według Adama Bodnara uchwała naruszyła kilka artykułów Konstytucji RP. Rzecznik zarzuca gminie m.in. wykroczenie poza jej kompetencje, dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, polegającą na wykluczeniu ze wspólnoty samorządowej osób LGBT, ograniczenie praw i wolności mieszkańców gminy do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.Wójt Paweł Woźniak przygotował odpowiedź na skargę rzecznika. Przedstawił ją na sesji Rady Gminy 30 grudnia.

- Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich jest niezasadna i jako taka powinna być oddalona. Rada Gminy ma prawo do podejmowania uchwał, w których przedstawia swoje stanowisko - mówił wójt.
Na wniosek przewodniczącego Sławomira Nowosackiego wszyscy obecni na sesji radni przegłosowali poparcie dla odpowiedzi wójta.  
 
Więcej w aktualnym wydaniu Wspólnoty Lubartowskiej