Dodatkowy pokój dla interesantów

Starostwo udostępniło dodatkowe pomieszczenie dla interesantów Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa. Ma to pomóc w rozładowaniu kolejek.- Wydział Komunikacji Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lubartowie informuje, iż od 15 stycznia odbiór stałych dowodów rejestracyjnych a także sprawy związane ze zgłoszeniem sprzedaży, wpisem w dowodzie gazu, haka, współwłasności, VAT-u itp. odbywać się będzie w pokoju nr 23 - głosi komunikat starostwa.

Pisaliśmy już o ograniczeniach dotyczących ilości obsługiwanych osób. - Informujemy, iż dzienny limit rejestrowanych wniosków w Wydziale Komunikacji wynosi 65 spraw - zakomunikowało Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Powodem takiego zarządzenia jest duża ilość obowiązków nałożonych na pracowników Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa. W ostatnim okresie ilość interesantów, którzy chcą załatwić swoje sprawy w Wydziale Komunikacji, wyraźnie się zwiększyła. Tak jest co roku w okresie świątecznym, gdy wiele osób wraca w rodzinne strony z innych części kraju czy zagranicy i chce przy okazji dopełnić różnych urzędowych formalności. Ruch w Starostwie  jest większy niż zazwyczaj również z powodu nowych przepisów Ustawy o ruchu drogowym. Zmiana polega na tym, że kupującemu lub sprzedającemu pojazd grozi kara administracyjna za niezgłoszenie w urzędzie zakupu lub sprzedaży pojazdu w ciągu 30 dni. Dotychczas także obowiązywał taki termin, ale przepisy nie przewidywały kary za jego niedopełnienie.