Limit przyjęć w Wydziale Komunikacji zniesiony

Limit interesantów, których może obsłużyć Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego został zniesiony.Informowaliśmy już o ograniczeniach w przyjmowaniu interesantów w Wydziale Komunikacji - dzienny limit rejestrowanych wniosków w Wydziale Komunikacji wynosił 65 spraw. Starostwo tłumaczyło taką decyzję dużą ilością obowiązków nałożonych na pracowników Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa. W ostatnim okresie ilość interesantów, którzy chcą załatwić swoje sprawy w Wydziale Komunikacji, wyraźnie się zwiększyła.

żeby rozładować kolejki, od 15 stycznia odbiór stałych dowodów rejestracyjnych a także sprawy związane ze zgłoszeniem sprzedaży, wpisem w dowodzie gazu, haka, współwłasności, VAT-u itp. odbywa się w pokoju nr 23.

Kolejki rozładowały się, jak się dowiedzieliśmy, limit przyjęć interesantów został zniesiony, będą obsługiwane wszystkie osoby, które przyjdą załatwić swoją sprawę.