Czy burmistrz dostanie absolutorium?

Wykonanie budżetu z 2019 r. będą oceniać radni na sesji 29 maja. Odbędzie się ona zdalnie.W porządku obrad jest m.in. przedstawienie informacji policji o stanie bezpieczeństwa w Lubartowie w 2019 r. Radni ocenią pracę burmistrza Krzysztofa Paśnika w minionym roku. Projekty uchwał dotyczą udzielenia burmistrzowi wotum zaufania, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2019 rok i udzielenia burmistrzowi absolutorium.