Nowy most w Jeleńcu

GMINA STANIN Mieszkańcy gminy mogą już bezpiecznie przejeżdżać przez rzekę Bystrzycę na granicy Jeleńca i Józefowa.Most na granicy miejscowości Jeleniec i Józefów na rzece Bystrzyca jest traktem dosyć często używanym. Stan techniczny tego mostu od lat był niezadowalający.

 - O remont tego mostu zabiegałem zarówno ja, jak i mój poprzednik wójt Gajowy.  Prowadziliśmy tam corocznie bieżące naprawy, ale to były raczej prace kosmetyczne niż konkretnie modernizacyjne - mówi wójt gminy Stanin Krzysztof Kazana.

 Mieszkańcy dopominali się o ten remont. Swego czasu na niskich barierkach przy tym moście zatrzymał się samochód, mało brakowało aby wpadł do rzeki.

W  2015 r. gmina Stanin przystąpiła do opracowania kompleksowej dokumentacji na modernizację mostu. Ostatecznie dokumentacja, ze względu na zły stan mostu, została opracowana na budowę nowego mostu. Technologia była wzorowana na przejściu przez rzekę Krznę na ul. Prusa w Łukowie.

 - Uzyskaliśmy stosowne zezwolenia, przystąpiliśmy do inwestycji. Administratorem rzeki jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie (obecnie WZMiUW przejęło PGW Wody Polskie), a droga przez most jest gminna. Gmina wykonała część drogową - drogę przez most, nawierzchnię, barierki i poniosła za to koszty, a część wodno-melioracyjną, konstrukcję mostu wykonał i poniósł koszty WZMiUW. Most został oddany do użytku pod koniec grudnia - informuje wójt.