pieniądze. Fotograf: sxc.hu

Pieniądze na kulturę i turystykę rozdane

101 tys. zł dostały organizacje wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań miasta Łuków w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podział środków:

  • 50  tys. zł - Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie na organizowanie koncertów z okazji świąt narodowych i innych uroczystości miejskich;
  • 25 tys. zł - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej na organizację zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży oraz popularyzację muzyki i tańców ludowych;
  • 8 tys. zł - Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, HUFIEC ŁUKÓW na organizację form aktywności dla młodzieży;
  • 5 tys. zł - Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli na organizację zajęć tanecznych (taniec nowoczesny) dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach tanecznych oraz imprezach organizowanych przez miasto;
  • 5 tys. zł - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Nasz Region" na organizację zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, udział w imprezach organizowanych przez miasto;
  • 3 tys. zł - Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin "LABIRYNT" na zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla dzieci i młodzieży do miejsc związanych z historią i tradycją naszego regionu;
  • 2,5 tys. zł - Stowarzyszenie "Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji" na działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych;
  • 2,5 tys. zł - Fundacja Wspólny Los na działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych.