Delegacja Powiatu Łukowskiego w Senacie

W związku z ogłoszonym przez parlament „Rokiem Henryka Sienkiewicza” w Senacie odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk związanych z postacią noblisty oraz przedstawicieli Senatu i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W spotkaniu uczestniczyła również delegacja z powiatu łukowskiego. Samorząd powiatowy reprezentował poseł Krzysztof Głuchowski, przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego - Tadeusz Brzozowski, dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej - Maciej Cybulski oraz naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego - Roman Bocian.

Celem spotkania było ustalenie kalendarium obchodów „Roku Henryka Sienkiewicza” w oparciu o przedstawione propozycje poszczególnych środowisk. Koordynatorem podejmowanych działań o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym jest przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu. Planowane działania samorządu powiatu łukowskiego przedstawione na spotkaniu, w szczególny sposób wpisują się w obchody „Roku Henryka Sienkiewicza” i obejmują uroczystości jubileuszowe, działalność wydawniczą, cykliczne imprezy w Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, współpracę z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi mediami, zaangażowanie szkół, instytucji kultury oraz różnych organizacji. W "Powiatowym Kalendarium Roku Sienkiewiczowskiego 2016" zaplanowano między innymi: inaugurację obchodów, wystawy czasowe, Festiwal Kultury Sienkiewiczowskiej, koncerty, konferencje, promocję wydawnictw, różnego rodzaju konkursy, plenery, czytanie twórczości noblisty i popularyzację postaci Henryka Sienkiewicza.

Inicjatywa związana z ustanowieniem roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza wyszła od Antoniego Cybulskiego, byłego dyrektora Muzeum w Woli Okrzejskiej podczas XXI Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich w Gnieźnie. Jego wezwanie postanowili wdrożyć w życie uczestnicy zlotu, składając wniosek do Marszałka Sejmu i Senatu RP. W inicjatywę włączyły się również władze powiatu łukowskiego.  W roku 2013 Rada Powiatu Łukowskiego podjęła uchwałę w sprawie wniosku o ustanowienie roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza oraz przekazała do Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu RP i Senatu RP. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji. W wyniku dalszych działań władze powiatu łukowskiego zwróciły się z prośbą o podpisanie listu poparcia do członków rodziny Henryka Sienkiewicza, aktorów i reżyserów kina polskiego, ludzi kultury i nauki zajmujących się twórczością i życiem Henryka Sienkiewicza, przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, prezesa Związku Miast Polskich, prezesa Związku Powiatów Polskich, burmistrzów i wójtów z terenu powiatu łukowskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Dzięki zaangażowaniu posła Krzysztofa Głuchowskiego w tej sprawie wypowiedziała się również pozytywnie Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. W dniu 22.12.2015r. Sejm podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe