PKS w Łukowie.

Czy jest źle z łukowskim PKS-em?

POWIAT ŁUKOWSKI: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie zawiesza część kursów i zarabia mniej niż w ubiegłym roku. Jeden z radnych powiatowych chce wiedzieć, czy jest się czego bać.Podczas ostatniej sesji łukowskiej Rady Powiatu radny Henryk Lipiec odniósł się do faktu, że Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości analizę finansowo-ekonomiczną PKS w Łukowie za styczeń bieżącego roku.

 

Co jest rentowne?

Przy tej okazji radny mówił między innymi o ograniczeniu liczby kursów. W lutym zniknęło ich z rozkładu łukowskiego jazdy PKS-u kilkanaście. W piątki i niedziele zawieszone zostały po 2 kursy do Warszawy, a w soboty i niedziele - 2 do Lublina. Pozostałe kursy, w tym do Siedlec, skasowano głównie w sobotnim rozkładzie.

Przedsiębiorstwo tłumaczy te zmiany niską rentownością. W informacji z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego można przeczytać, że statystyczny zysk ze skasowanych połączeń pokrywał tylko koszty paliwa.

W lokalnych mediach prezes Tomasz Madoń uspokajał jednak, że straty z tego tytułu są rekompensowane przez inne formy działalności kierowanej przez niego spółki, na przykład myjni czy stacji paliw.

Radny prosił więc na sesji o informację, jakie zyski zostały osiągnięte z działalności tych sfer działalności firmy.

- Obroty myjni czy na przykład stacji diagnostycznej to dane wrażliwe - odpowiedział Tomasz Madoń. - Uważam je za tajemnicę handlową i nie chciałbym publicznie prezentować.

- Tak się składa, że przez parę lat byłem przewodniczącym rady nadzorczej i wiem, jak to działa. Ale zostawmy to - zareagował Henryk Lipiec.

 

Zysk czy strata?

W omawianym dokumencie Henryka Lipca zainteresowała także informacja, że w styczniu 2018 r. firma wypracowała zysk 20.933 zł, podczas gdy w styczniu 2017 r. kwota ta wyniosła aż 183.573 zł.

- Czy to pomyłka, czy rzeczywiście w stosunku styczeń do stycznia wygenerowaliśmy stratę ponad 160 tys. zł? - chciał wiedzieć.

- Pan radny powiedział, że PKS osiągnął stratę 160 tys. zł. To nie jest prawdą - usłyszał w odpowiedzi. - Wyniki spółki za pierwsze 2 miesiące należy rozpatrywać łącznie z uwagi na przesunięcia w feriach szkolnych. Wynika to z faktu, że w Polsce w poszczególnych województwach ferie nie wypadają co roku w tym samym czasie. W ubiegłym roku młodzież z powiatu łukowskiego miała wolne w styczniu, a w tym roku w lutym.

Prezes potwierdził jednak, że faktycznie za 2 pierwsze miesiące tego roku spółka osiągnęła mniejsze zyski niż w 2 pierwszych miesiącach roku 2017. Jak się okazuje, różnica wyniosła około 60 tys. zł.

- Dlaczego? Miał miejsce wzrost cen kosztów stałych, przede wszystkim paliwa. Nie bez znaczenia są również zmniejszone koszty związane z likwidacją pierwszej klasy gimnazjum. Mamy mniejsze wpływy z biletów oraz dopłaty do biletów - zwrócił uwagę Tomasz Madoń.

 

Na co pieniądze?

Radnego interesowały również inne kwestie.

- Pan prezes raczył powiedzieć w jednym z mediów, przedstawiając osiągnięcia PKS-u, że w ciągu ostatnich 5 lat wymienił około 60% taboru. Czy mógłbym zatem otrzymać wykaz tych pojazdów i informację, czy przychody z ich użytkowania zapewniają wysokość rat leasingowych? - zapytał.

Prezes nie udzielił mu odpowiedzi wprost:

- W ubiegłym roku spółka osiągnęła przyrost około 0,5 mln zł z przewozów okazjonalnych i turystycznych. Nie chodzi o to, żeby pieniądze szły na spłatę rat leasingowych, co jest oczywiście bardzo ważne. O wiele ważniejsze jest jednak, że spółka musi wymieniać tabor. W przeciwnym wypadku doszłaby do momentu, w którym żaden nasz pojazd nie mógłby wyjechać poza granice warsztatu mechanicznego - dodał.