Fragment trasy Sięciaszka Pierwsza - Zalesie przy szkole w Zalesiu ma być poszerzony i wyłożony asfaltem na odcinku o długości 1300 m. Fotograf: OA

Droższe remonty dróg

GMINA ŁUKÓW Rada Gminy Łuków zwiększyła środki na remonty dróg o 330 tys. zł, dlatego że realizacja robót będzie droższa niż pierwotnie zakładano. Zaplanowane na najbliższe miesiące inwestycje drogowe w gminie Łuków nie są zagrożone, ale gmina musi przeznaczyć na nie więcej pieniędzy.

- Ceny najtańszych ofert, które złożyli wykonawcy, przekraczały kwotę zaplanowaną przez samorząd, ale dzięki decyzji radnych możemy rozstrzygnąć przetargi i podpisać umowy na wykonanie robót - mówi wójt gminy Łuków Mariusz Osiak.

Powiatowe i gminne

Prace będą prowadzone przy drogach powiatowych w Rolach, Suchocinie i Kownatkach oraz drogach gminnych w Gręzówce, Sulejach, Biardach i Dmininie. Zakres robót będzie podobny. W tych miejscach, gdzie teraz jest podbudowa zostanie położony asfalt, na dotychczasowej, ale zniszczonej nawierzchni drogowcy wykonają nową nakładkę, a w niektórych przypadkach, na przykład w Rolach, droga zostanie poszerzona.

Przetarg na modernizację tych dróg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych z Łukowa. Cena oferty wyniosła 1 230 865, 80 zł brutto.

 

6 km lepszych dróg

W ten sposób w gminie Łuków przybędzie łącznie ponad 6 kilometrów lepszych dróg. Termin wykonania robót jest wyznaczony na koniec wakacji, a ich koszt to ponad 1 milion 230 tys. zł, które w całości będą pochodzić z gminnego budżetu.

Do końca sierpnia powinny być gotowe także kolejne dwie drogi w Zalesiu i Turzych Rogach, na które samorząd chce pozyskać środki zewnętrzne. Fragment trasy Sięciaszka Pierwsza - Zalesie przy szkole w Zalesiu ma być poszerzony i wyłożony asfaltem na odcinku o długości 1300 metrów, a na drodze dojazdowej do pól w Turzych Rogach na istniejącej podbudowie będzie położona nowa nawierzchnia.

Przetarg na wykonanie drogi Sięciaszka Pierwsza-Zalesie oraz modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Turzych Rogach wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych z Łukowa. Cena oferty wyniosła 618 106, 12 zł brutto.

 

Na pierwszą z tych inwestycji gmina stara się o dotację z programu "100 kilometrów dróg na stulecie niepodległości" samorządu województwa, natomiast w drugim przypadku samorząd liczy na wsparcie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wnioski o przyznanie dotacji jeszcze nie zostały rozpatrzone, ale nawet jeśli decyzje nie będą pozytywne, gmina zapowiada, że te prace i tak zostaną wykonane.

Radni zgodzili się również na przejęcie od Powiatu Łukowskiego drogi Łuków - Krynka - Dziewule w Krynce, gdzie gmina chce wybudować prawie 450 metrów chodnika.