Debata Wspólnoty w Łukowie

Aby mieszkańcy mogli lepiej poznać kandydatów na burmistrzów w naszych miastach, zaproponowaliśmy debatę. Każdy kandydat mógł zadać na naszych łamach po dwa pytania swoim kontrkandydatom. W najbliższy wtorek opublikujemy odpowiedzi.Pytania Henryka Lipca

 

Do Dariusza Szustka

1. Jakie są przyczyny tak wielu poprawek w planie zagospodarowania przestrzennego miasta? Czym Pan się kieruje wprowadzając te zmiany?

Do Piotra Płudowskiego

1. Czym będzie się różniło Pana zarządzanie miastem od tego co prezentuje obecny burmistrz?                

Do Macieja Nurzyńskiego

1. Na ile procent ocenia Pan własne szanse na wygranie wyścigu o fotel burmistrza?

2. Czy to prawda,  że głównym zadaniem Przymierza jest wprowadzenie tylu ludzi do Rady Miasta, aby PiS mógł utrzymać z Wami koalicję?            

 

Pytania Dariusza Szustka

 

Do wszystkich  kandydatów

1. Jakie działania podejmie Pan w celu zwiększenia wpływów do budżetu miasta?

2. Co będzie dla Pana najważniejszym wyzwaniem po ewentualnym zwycięstwie w wyborach?

 

Pytania Macieja Nurzyńskiego

 

Do Piotra Płudowskiego

1. Ile miasto będzie musiało dopłacić rocznie do komunikacji miejskiej, której projekt przedstawił Pan w swoim programie? Skąd pozyska Pan środki na finansowanie?

2. Z kim Alternatywa chce zbudować koalicję po wyborach?

Do Henryka Lipca

1. Jaki ma Pan pomysł na rozwój szpitala? Czy widzi Pan potrzebę powrotu do koncepcji rozbudowy szpitala forsowanej przez poprzedniego dyrektora?  Wiemy, że szpital to zadanie starostwa, ale wszyscy jesteśmy lub będziemy jego klientami.

2. Jak widzi Pan przyszłość stadionu Orląt? Czy sprzedawać działkę przy ul. Warszawskiej, przenieść, czy zostawić i modernizować?

Do Dariusza Szustka

1. Jaki ma Pan pomysł na "odkorkowanie" ul. Międzyrzeckiej?

2. Kiedy zostanie przeprowadzona modernizacja oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej? (Wiemy, że jest duży projekt PUIK na ok. 80 - 90 mln zł).  Skąd jednostka pozyska środki własne i czy przy tak dużej inwestycji, nie obawia się Pan o trudności w wyłonieniu wykonawcy?

 

Pytania Piotra Płudowskiego

 

Do Henryka Lipca

1. Na poziomie powiatu nigdy nie padł pomysł referendów lokalnych ani budżetu obywatelskiego. W jaki sposób chce Pan dopuścić obywateli do współzarządzania Miastem?

2. Działkowcy czują się zagrożeni przez konflikt miasta z byłymi właścicielami terenów. Jaki ma Pan pomysł na rozwiązanie tej kwestii w przypadku niekorzystnej decyzji dla miasta?

Do Macieja Nurzyńskiego

1. Jaki ma Pan pomysł na zatrzymanie młodych ludzi w Łukowie-absolwentów naszych szkół i osób kończących studia?

2. Na jakim poziomie kształtowała się pomoc finansowa Miasta dla organizacji pozarządowych w kończącej się kadencji i do jakiego poziomu chce ją Pan zwiększyć, jeżeli zostanie Pan burmistrzem?

Do Dariusza Szustka

1. Czy po porażce przedłużenia sezonu na basenach letnich (zarówno przed 22 czerwca jak i po 1 września było pusto) nadal uważa Pan, że Miasto powinno inwestować w system podgrzewania wody na dużym basenie?

2. Dlaczego roboty budowlane przy budowie bulwaru zostały rozpoczęte bez ustanowienia kierownika budowy i z pogwałceniem prawa budowlanego? Kto za to odpowie?